Waarom wordt er op zaterdag niet geknipt?

Zelfs vandaag raden ouderen aan om op donderdag, zaterdag en dinsdag niet te worden geknipt of geschoren. Er wordt aangenomen dat op bepaalde dagen speciale soorten stralen uit de planeten komen. Deze stralen zijn schadelijk voor onze gezondheid en ons welzijn. Mensen zijn voorzien van hersenen en intelligentie.

Er zijn veel dingen die verband houden met ons dagelijks leven die in de religieuze teksten worden genoemd. In de instructies wordt ook vermeld hoe en wanneer aan deze doeleinden moet worden voldaan. Moderne mensen noemen die gebruiken bijgeloof omdat het resultaat van die praktijken niet in werkelijkheid wordt gezien. De waarheid is echter dat deze gebruiken een diepgaand effect op ons hebben dat niet zichtbaar is.

Waarschijnlijk is dit de reden waarom veel mensen nog steeds de nadruk leggen op dergelijke gebruiken en rituelen. Een van deze tradities gaat over knippen en scheren. Zaterdag - Op zaterdag moet een knipbeurt worden vermeden. Deze dag wordt beschouwd als de doodsoorzaak.

Om het je uit te leggen in duidelijke en eenvoudige taal van de occulte wetenschap, betekenen haren planeet Saturnus in de astrologie. En het idee achter het niet knippen van haren of scheren op dinsdag en donderdag heeft te maken met of je een bepaalde planeet wilt versterken of verzwakken. Mensen kunnen te maken krijgen met geldgebrek, problemen in verband met hun nageslacht en afnemende intelligentie, als iemand donderdag zijn of haar haar laat knippen.

Leave a Comment

All fileds with * are required